Altena College

Aanmelding en toelating

Bij de aanmelding en toelating maken we onderscheid tussen de aanmelding voor de brugklas en de aanmelding voor de andere leerjaren.

Het aanmeldingsformulier voor de brugklas kunt u vinden onder de rubriek Groep 8. Voor aanmeldingen voor de overige leerjaren kunt u contact opnemen met de afdelingsconrector op tel. 0183-302944:

Vmbo(t) 2, 3, 4dhr. A. van Es
Havo 2, vwo 2mw. W.H. van Haaften
Havo 3, 4, 5drs.  J. Vos
Vwo 3,4,5,6dhr. H.E. de Vries


Bij de aanmelding en toelating voor de leerjaren twee en hoger volstaat in beginsel een overgangsbewijs van de vorige school. Er volgt wel altijd eerst een gesprek met de conrector van de afdeling waarvoor de leerling is aangemeld om na te gaan of het Altena College inderdaad de passende school is. Als het om een leerling gaat die extra ondersteuning en begeleiding nodig heeft, wordt ook altijd het samenwerkingsverband ingeschakeld.

Bij alle aangemelde leerlingen voor de brugklas is er een toelatingscommissie die alle leerlingen beoordeelt aan de hand van het advies van de basisschool. In dit advies zijn verdisconteerd de gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de basisschool. Het advies van de basisschool is leidend bij de toelating en bij de indeling.

Bij de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is het van groot belang dat een leerling wordt geplaatst op een school en op een schooltype dat bij hem/haar past. Dat wil zeggen een school die
een opleiding aanbiedt die past bij de capaciteiten en interesses van het kind.
In twijfel gevallen wordt extra overlegd met de basisschool om een zo compleet mogelijk beeld van de leerling te krijgen voordat een beslissing over de toelating en indeling wordt genomen.

Aanmelding kan vrijwel altijd het beste via de basisschool geschieden. Alle regionale basisscholen beschikken over aanmeldingsformulieren voor het Altena College.