Altena College

Vakexcursies

In alle leerjaren vinden vakexcursies plaats.
Per leerjaar zijn dat er maximaal drie en in leerjaren waarin ook een werkweek plaatsvindt maximaal
twee. Eén van de vak excursies in de examenklassen betreft de sportoriëntatie.
Dit is een wettelijk verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma bij lichamelijke oefening.
In het eerste nummer van Altena Actueel verschijnt een overzicht van alle vakexcursies.