Altena College

Overgangspercentages

Op het Altena college blijven er relatief weinig leerlingen zitten.
In het zogenaamde hinkelpad kunt u zien hoeveel procent van de leerlingen op onze school is overgegaan aan het einde van het schooljaar 2015-2016 en hoe zich dat verhoudt tot het landelijk gemiddelde. In het meerjarenoverzicht ziet u hetzelfde maar dan over meerdere jaren.

In Vensters voor Verantwoording kunt u de gegevens van het Altena College vergelijken met de gegevens van andere scholen. Als u dat doet, zult u zien dat het Altena College uitstekend voor de dag komt.