Altena College

Anglia English Exams voor Groep 8

Informatie over de status van het project.
Na de herfstvakantie starten we weer met nieuwe groep 8 leerlingen.
We hebben er enorm veel zin in!

Vorig jaar hebben 180 leerlingen uit groep 8 de Anglia lessen voor groep 8 gevolgd.
We kijken zeer positief terug op dit jaar en alle leerlingen hebben een diploma gehaald!

Altena College & Anglia
Het Altena College is al ruim 10 jaar een Anglia school. Dat houdt in dat er extra aandacht wordt besteed
aan het leren van de Engelse taal met behulp van het Anglia stappenplan en de bijbehorende Anglia
examens. Vanaf het schooljaar 2016-2017  biedt het Altena College alle leerlingen vanaf de brugklas de
mogelijkheid om ieder jaar deel te nemen aan het Anglia programma. Dit betekent een forse uitbreiding want voorheen werd pas in klas 3 begonnen met de Anglia examens.
Op deze pagina vindt u informatie over het Anglia project voor het vak Engels voor leerlingen uit groep 8
in het voedingsgebied van het Altena College.

Wat houdt het project in?
Leerlingen uit groep 8 komen 10 lessen Engels volgen op het Altena College. Iedere leerling maakt een
instaptoets en krijgt vervolgens les op het Anglia niveau dat daarbij past.

De lessen worden in groepjes van 5 à 6 leerlingen gegeven en worden aangeboden door bovenbouw-
leerlingen. Zij komen hier alleen voor in aanmerking als zij zelf op één van de hoogste niveaus het Anglia
examen hebben afgelegd en gemotiveerd zijn om aan dit project deel te nemen. Tijdens de lessen is er
ter ondersteuning een docent Engels aanwezig. Aansluitend aan de 10 lessen doen de leerlingen begin
april examen.

Natuurlijk organiseren we een feestelijke uitreiking voor de leerlingen ter afsluiting van dit project.
Bij deelname aan dit project hopen we bij leerlingen de interesse in de Engelse taal te vergroten en willen
we leerlingen juist meer uitdaging of meer ondersteuning bieden.
Op deze manier is dit project geschikt voor iedere (gemotiveerde) groep 8-leerling!

Praktische zaken
De lessen beginnen na de herfstvakantie en worden één keer per 2 weken gegeven op maandag- en
donderdagmiddag van 15.45 tot 16.45. U kunt zelf aangeven welke dag de voorkeur heeft.
Na inschrijving ontvangt u een lijst met alle lesdata en de tijdstippen van het examen, de uitslag en de
diploma-uitreiking. Inschrijven kan via www.altenaengels.nl onder het kopje ‘Anglia’.

Graag tot ziens
Voor deelname aan dit project vragen wij aan u als ouders een bijdrage van €30. Er worden kosten
gemaakt voor boeken, voor de examens en bijbehorende correctie, en de leerlingen die de lessen geven
krijgen een vergoeding. De resterende kosten zijn voor rekening van het Altena College.
We gaan er daarom vanuit dat iedereen die aan het project begint, het project ook afmaakt.
Bij vragen kunt u contact met ons opnemen via anglia@altenacollege.nl.
Graag tot ziens.