Altena College

De biotuin

De school heeft een unieke eigen biotuin (natuuronderwijstuin) op het terrein van de school. Leerlingen kunnen zelf ervaren hoe alles groeit en bloeit in de biotuin. Met zaaien, planten en onderhouden leveren zij zelf een belangrijke bijdrage aan de uiteindelijke oogst. De leerlingen uit de bovenbouwklassen gebruiken de in totaal 59 soorten bomen en struiken en de vele kruidachtige planten om te leren determineren.