Altena College

Schoolfeesten

De schoolclub SAMEOS is er voor alle leerlingen van het Altena College. SAMEOS organiseert allerlei
buitenschoolse activiteiten op middagen en/of avonden. Zo zijn er: een playbackshow, een
schaatsfestijn, een Sinterklaashappening en diverse schoolfeesten. Er worden avonden voor zowel de
onderbouw (klas 1 en 2) als voor de bovenbouw (klas 3 en hoger) georganiseerd. Leerlingen worden
automatisch lid van de schoolclub en hebben meestal gratis toegang tot de diverse avonden die  op
school gehouden worden. De organisatie van SAMEOS is in handen van een aantal docenten en
minimaal 10 leerlingen. Deze leerlingen worden bij voorkeur door de schoolbevolking zelf gekozen en
komen zo mogelijk uit iedere afdeling van de school. Aankondigingen van activiteiten gebeuren via de
SAMEOS-publicatieborden in de school.
 

Bij de SAMEOS-schoolfeesten gelden de volgende regels:

-Pasje vergeten = € 2,50 entree betalen.
-Geen introducés! Leerlingen die niet op het Altena College zitten krijgen geen toegang tot de
 schoolfeesten. Het uitnodigen van buitenstaanders is dus ook niet toegestaan. Leerlingen die dat toch
 doen lopen het risico op uitsluiting van schoolfeesten voor de rest van het jaar.
-Het is verboden te roken in het hele gebouw en ook op het binnenplein.
-Eruit is niet meer erin: Wie de school voor het einde van het feest verlaat krijgt niet voor een tweede
 keer toegang tot hetzelfde feest.
-Alcohol en drugs gebruiken of merkbaar gebruikt hebben betekent verwijdering van de feesten voor de
 rest van het schooljaar. Leerlingen zijn dan ook hun pasje kwijt en de ouders worden gebeld.
 Ook schorsing behoort tot de mogelijkheden.

Overzicht Schoolfeesten cursusjaar 2017-2018:
 
Vrijdag 27 oktober 2017Schoolfeest voor alle klassen: 20.30 uur - 24.00 uur
Dinsdag 5 december 2017Sinterklaas komt op school in de grote pauze
Vrijdag 15 december 2017Kerstgala: 20.30 uur - 24.00 uur
Vrijdag 16 februari 2018Valentijnsfeest: 20.30 uur - 24.00 uur
Donderdag 5 juli 2018Slotfeest; 20.30 uur - 0.30 uur