Altena College

Brugklas

Aanmelden brugklas 2019-2020

 

Inschrijfdagen voor groep 8 leerlingen:

Op woensdag 6 maart van 15.30-20.30 uur en donderdag 7 maart a.s. van 18.00-20.30 uur zijn er inschrijfdagen.

Aanmeldingsprocedure:

deze volgt nog.

Bij alle aangemelde leerlingen voor de brugklas is er een toelatingscommissie die alle leerlingen beoordeelt aan de hand van het advies van de basisschool. In dit advies zijn verdisconteerd de gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de basisschool. Het advies van de basisschool is leidend bij de toelating en bij de indeling.

Bij de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is het van groot belang dat een leerling wordt geplaatst op een school en op een schooltype dat bij hem/haar past. Dat wil zeggen een school die
een opleiding aanbiedt die past bij de capaciteiten en interesses van het kind.
In twijfel gevallen wordt extra overlegd met de basisschool om een zo compleet mogelijk beeld van de leerling te krijgen voordat een beslissing over de toelating en indeling wordt genomen.
 

Aanmeldingsformulier Brugklas:

Het digitale aanmeldingsformulier kunt u hieronder downloaden:
Aanmeldingsformulier Brugklas 2019-2020.pdf

Voor informatie over onze brugklassen kunt u contact opnemen met
mw. Van Haaften (conrector brugklassen) via
e-mail: hn@altenacollege.nl of telefonisch: tel. 0183-302944.
U kunt eventueel ook vragen naar de leerlingenadministratie.

Zie route,bereikbaarheid&route voor informatie over de vervoersmogelijkheden naar school.

Klik hier voor informatie over aanmeldingen voor de overige leerjaren. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de afdelingsconrector op tel. 0183-302944.